อัลบั้มภาพ

ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0022.133/4212 ลง 1 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ภ.6 ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65 นั้น ภ.จว.พิษณุโลก จึงได้มีการกำหนดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ในวันจันทร์ ที่ 28 มิ.ย.65 ณ บริเวณลาน วัดสังกัสรัตนคีรี จว.อุทัยธานี วันที่ (28 มิ.ย.65) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภ.จว.พิษณุโลก พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พล.ต.ต.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. เจ้าหน้าที่ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรม คฝ.ร้อย.1 ,ร้อย.2 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก และกล่าวทักทายข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ณ ลานฝึก ภ.จว.พิษณุโลก