อัลบั้มภาพ

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี ประธานคณะที่ปรึกษา ผบช.ภ.6 (ฝ่ายความมั่นคง), พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.6, พ.ต.อ.สารนัย คงเมือง รอง ผบก.สส.ภ.6 และคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.กระทรวงกลาโหม (กอ.รมน.ภ.3 ,กองทัพภาค 3 ,กองกำลังนเรศวร ,ฉก.ร.14) 2.สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก 3.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 4.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก 5.สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก 6.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 7.ฝ่ายปกครองโดยนายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 9.ตำรวตรวจคนเข้าเมือง จว.ตาก 10.ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 11.ตำรวจทางหลวง 12.ตำรวจท่องเที่ยว 13.ตำรวจตระเวณชายแดน 14.ภาคเอกชนในพื้นที่ ได้มาร่วมตรวจสถานประกอบการ โรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด จว.ตาก เพื่อป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และป้องกันการค้ามนุษย์ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งตำรวจภูธรภาค 6 มีนโยบายในการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยสั่งการให้เพิ่มความเข้มของจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ตามเส้นทางที่อาจ ถูกใช้ในการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และมุ่งเน้นการจับกุมขบวนการผู้ลักลอบนำพาคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการตรวจสอบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ดำเนินการขออนุญาต จ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด เพื่อให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป ณ โรงงาน ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จว.ตาก