ผู้บังคับบัญชา

Image

พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์

ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ

รอง ผบช.ภ.6