ผู้บังคับบัญชา

Image

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี

ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ

รอง ผบช.ภ.6