จิตอาสา

จิตอาสา

บริจาคโลหิต ภ.6 ประจำปี 2566

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

โครงการสัมมนาการถวายความปลอดภัยฯ ณ ห้องประชุม ภ.จว.พิษณุโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมมังคละ อบต.มะตูม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

โครงการสัมมนาการถวายความปลอดภัยฯ ณ ห้องสโมสรตำรวจภูธรภาค 6

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ 16 ส.ค.66

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ปลูกต้นทองอุไร ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา ภ.6

Image
Image
Image
Image

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 28 ก.ค.66

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน รร.ตชด.บ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

มอบสิ่งของให้ รร.ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย จว.พิษณุโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ปลูกต้นทองอุไร 720 ต้น 28 ก.ค.66

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

มอบสิ่งของให้นักเรียน-ครู รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จว.ตาก

Image
Image
Image
Image
Image
Image

อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

Image
Image
Image
Image
Image

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

จิตอาสาของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.66

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดสังฆมงคล จว.นครสวรรค์

Image
Image
Image
Image
Image

พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จว.อุทัยธานี

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และถวายภัตตาหาร ณ วัดอรัญญิก จว.พิษณุโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image

พัฒนารอบวิหารหลวงพ่อเพชรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ วัดท่าหลวง จว.พิจิตร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

พัฒนารอบวิหารหลวงพ่อเพชรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ ณ วัดจุฬามณี จว.พิษณุโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image

อาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ จว.สุโขทัย

Image
Image
Image
Image
Image

มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จว.อุตรดิตถ์

Image
Image
Image
Image
Image

ทาสีตีเส้น ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองลับแล จว.อุตรดิตถ์

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ถวายภัตตาหาร ณ วัดทุ่งสะเดียง จว.เพชรบูรณ์

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร จว.พิจิตร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

อาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จว.พิษณุโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบวาตภัย รร.วัดเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จว.พิจิตร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

บริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ.2566

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (แม่น้ำน่าน) เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.66

Image
Image
Image
Image

สวดมนต์ ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ปลูกต้นทองอุไร และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาอินทร์ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ทำความสะอาด, ปลูกต้นไม้, ปล่อยปลา และบริจาคโลหิต 4 พ.ค.66

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

บริจาคโลหิต 2566

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ (วันกองทัพไทย)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

จิตอาสา 5 ธันวาคม 2565 (วัดกรับพวงใต้ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

จิตอาสา 5 ธันวาคม 2565 (ตำรวจภูธรภาค 6)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

คลิปงานบุญจุลกฐินสามัคคีและถวายผ้ากฐิน 23 ตุลาคม 2565

งานบุญจุลกฐินสามัคคีและถวายผ้ากฐิน 23 ตุลาคม 2565

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ

complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain

คลิปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

complain
complain
complain
complain
complain
complain
complain